Tárnoki események

Go down

Re: Tárnoki események

Témanyitás  Admin on 2008-09-03, 10:57

A Tanítvány emléke

A Varga Vilma emlékét ápoló grémium szeptember 6-án délután öttől megemlékezést tart, ugyanis Liszt egyik legkedvesebb tanítványát 58 éve temették el.


Varga Vilma neves zongoraművész és zenepedagógus volt, aki a Budai Zeneakadémián tanított és egész életét Liszt emlékápolásának, és a nemes liszti zongoratradíció megőrzésének szentelte. A megemlékezsére mindenkit szeretettel várnak, aki elismeri és zenekultúránk jelentős örökségének tekinti azt a hagyományt, amelyet a tanítvány szelleme őriz. Kegyeletüket egy szál virággal és egy szál gyertyával róhatják le a tárnoki Öregtemetőben.Fidelio online
Admin
Admin
Admin
Admin

Hozzászólások száma : 111
Age : 56
Registration date : 2008. Jan. 05.

Felhasználó profiljának megtekintése http://www.nikosz.hu

Vissza az elejére Go down

Re: Tárnoki események

Témanyitás  Faluvédők on 2008-08-28, 20:13

Levelet kaptam Szilvási Miklós Lisz Ferenc emlék- és témagyűjtőtől, és kérte, hogy közöljem válaszát az Index Fórumon megjelent reagálásokra, amelyeket a Méltatlan emlékezés című írásom váltott ki.
Dr. Gergely Istvánné

Nyílt levél

a mélyen tisztelt és nagyra becsült tárnoki Polgárokhoz!


Kedves Tárnokiak!


Engedjék meg, hogy jócskán megkésve, utólag tájékoztassam Önöket néhány, községüket érintő, leginkább a Varga család történelmi emlékápolásával összefüggő eseményről, mellyel kapcsolatban a tájékoztatás elmaradása miatt némileg én is vétkes vagyok, de úgy véltem, hogy ezek a feladatok nélkülem is, nálam alkalmasabb, a tárnoki Önkormányzat vezetőségéhez tartozó emberek részéről már korábban maradéktalanul megtörténtek.
Tárnokhoz fűződő viszonyom voltaképpen három szakaszra osztható. Az első gyermekkori. A 60-as évek elején a Sóskúti út túloldaláról, Érdről gyakran futottam át Tárnokon mezítláb, klottgatyában kedvenc fürdőhelyünkre, az állomáson túlra, a békésen csordogáló Benta patakhoz, melynek egyik öreg elhagyott, kiöblösödött részében zsíros kenyéren és kovászos uborkán egész nap fickándoztunk, megfeledkezve mindenről és mindenkiről, legfőképp az időről. Jócskán esteledett, amikor Édesanyánk egyre hangosabb és egyre fenyegetőbb hívószava végre megtörte az iszapos, sárgásbarna pocsolya varázs-csáberejét. Ó boldog idők! Mindez nem is volt rég, csupán 45 éve.
Második szakasz. 2005-ben sorsom Liszt Ferenc emlék- és témagyűjtőként ismét Tárnokra vezetett. Bár gyűjtőként nem igazán foglalkozom kutatással, ez az ügy – jelesül Liszt Ferenc és a Varga család kapcsolata – az idevágó dokumentumok hiánya, megsemmisülése miatt arra kényszerített, hogy a Varga család temetkezési helyén tereptanulmányokat folytassak. Ekkor vettem fel a kapcsolatot az akkori helytörténésszel, dr. Gergely Istvánnéval, akivel első időszakban csak telefonon és postai úton érintkeztem. Így is meg voltam elégedve munkájával, közreműködésével, segítőkészségével. Úgy fél év múltán személyesen is találkoztunk, dokumentumokat cseréltünk, és felajánlotta egy cikkem megjelentetését a Tárnokhír című helyi lapban, amely meg is jelent Zongora és patkolástan címmel. Együttműködésünk és kapcsolatunk – ezt kifejezetten hangsúlyoznom kell – kizárólag csak a Varga család és Tárnok község történelmi kapcsolatát, a részletek feltárásának témakörét érintette, helyi politikai kérdések, helyi vezetői személyes ügyek soha nem kerültek szóba közöttünk. Dr. Gergelynével továbbra is tartottam a kapcsolatot, és minden általam felkutatott dokumentummásolatot, csakúgy mint a többi érintett község helytörténészeinek is (pl. Mezőkomárom, Rákospalota, Újpest) megküldtem neki. Itt említem meg, hogy noha több száz oldal dokumentumról volt szó, postaváltásunk száma évek alatt több tucatra volt tehető, küldeményeimre minden alkalommal udvariasan, rövid időn belül reflektált, megköszönve Tárnok nagyközség nevében is munkám szerény eredményeit.
Tárnoki kapcsolataim harmadik fejezete idén februárban kezdődött, amikor is a Varga-Nádaskay családok leszármazottainak (akikkel az évek során baráti jó kapcsolatot alakítottam ki) egyik képviselőjével, Porázik Lászlóval, valamint gyűjtőtársammal, Kassai Árpáddal Tárnokra utaztunk. Az önkormányzat részéről Cs. A. Úr, mint a Varga család tárnoki emlékápolási ünnepségének szakreferense mutatkozott be. Megbeszéléseink során illő tisztelettel ajánlottam fel Tárnok község Önkormányzata részére együttműködésemet és szakértelmemet, valamint a birtokomban lévő eddig összegyűjtött anyagot azzal a céllal, hogy az emlékápolás munkáját megkönnyítsem, történelmi, szakmai szempontból hibátlanabbá és emlékezetesebbé tegyem.
Ami ezután történt egészen az ünnepség napjáig, július 2-ig, az nehezen elmondható, értelmét és lényegét tekintve egy merőben szokatlan aspektusból értékelhető. Az ügyeknek azt a kezelését, amit Tárnokon tapasztaltam, még sehol nem érzékeltem, jóllehet tevékenységem jellege folytán önkormányzati emberekkel hosszabb-rövidebb ideig (néha évekig is) kapcsolatban állok, az emlékápolási ügyek tekintetében megnyilvánuló gyakorlatuk nem ismeretlen előttem. Az ünnepség előtti utolsó napokban Cs. A. Úr megnyilvánulásai, különösen megrágalmazásom, hogy tudniillik Tárnok polgármesterével látatlanban aláíratni akartam volna valami irományt, arra késztetett, hogy kivonjam magam az ünnepségen való részvétel alól. Legújabb fejleményként pedig olvastam dr. Gergely Istvánné július 2-ai ünnepi eseményekről írt kritikus beszámolóját az Index.hu Fórumon. Az írás nyilván szubjektív, de egyben korrekt és tisztességes hangú, bírálja az önkormányzatot, stílusában pedig betartja a normális emberi érintkezés szabályait. A Fórumon augusztus 11-én, illetve 12-én válaszok is érkeztek az írására Bucefalosztól és livitadeltől, felháborító stílusban.
Úgy tűnik a Varga család emlékápolása Tárnokon e bágyasztó közjátékokkal véget ért, tovább mozdulni az ügy előnyére nem fog. Jómagam adós maradtam a Varga Vilma emlékápolásra létrejött grémium terveinek ismertetésével, melyet most itt, e fórumot fölhasználva utólagosan ugyan, de nagy tisztelettel kivonatosan és a helyhiány miatt csak részleteiben ismertetnék.
Mindenekelőtt azt az elképzelésünket, hogy Tárnok nagyközségben Varga Vilma emlékére kétévente megtartott ifjúsági zongorahangversenyt rendeznénk. Ezeket a hangversenyeket már csak Liszt Ferenc érintettsége okán is a világ legrangosabb ilyen típusú koncerteseményeivé kívántuk fejleszteni. Ezért a zongoraverseny alapítójául Tusa Erzsébetet, nemzetközi hírű zongoraművésznőnket, Varga Vilma egykori barátnőjét, Liszt-díjas, Bartók Pásztory-díjas érdemes művészt, a Magyar Köztársaság Tiszti Kereszt kitüntetettjét, több külföldi egyetem vendégprofesszorát kértük fel, aki idős kora és súlyos állapota ellenére boldog örömmel vett részt a szellemi előkészítő munkában. Tudom, hogy első hallásra meghökkentő Tárnok községet kapcsolatba hozni nemzetközi rangú rendezvények színhelyével, de ma már létezik kiválóan működő gyakorlat, van rá példa, hogy világraszóló művészi események színhelyeként egy ilyen kicsi, alig ismert, álmos kis község is vállalhat jelentős szerepet. Nem kizárólagos igazság ma már az, hogy világraszóló művészi események csak a legnagyobb metropolisok legrangosabb koncerttermeiben jöhetnek létre. A New Yorki MET, a londoni Royal Albert-Hall, a milánói Scala, a bécsi Stats-Oper, azontúl, hogy megfizethetetlenül drága, bejáratott nevénél semmivel sem nyújt többet, mint a földkerekség bármely más pontjára okosan, ökonomikusan szervezett, technikailag azonos rendezvény. Követendő modellünk e tekintetben a hollandiai Utrecth városkában rendezett és ma már nagy hagyományúnak számító, voltaképpen a világ első helyén számon tartott, Liszt Ferencről elnevezett zongora hangverseny. Itt a szervezők elérték azt a csodát, hogy a hangverseny pozitív pénzügyi egyenleget mutatva bonyolódjék le, vagyis keresnek rajta. Titkuk a digitális informatika eredményeinek a szervezésbe való tudatos beépítése, az internet leghatékonyabb felhasználásának módja. Mindez sokkal hatékonyabb és magasabb színvonalon, mint az a hazai általános gyakorlatból következne. Az utrechti-modell és gyakorlat teljes körű ismertetése még vázlatosan is több száz oldalra rúgna. A szervezők eredményei azonban önmagukban bizonyítják, hogy igenis megalkotható az az esemény-modell, amely kizár minden külsőséget, drága megoldást, protokollcsillogást és csakis a helyszínre, az „eseményre” koncentrál. Az előkészítő munka vitáinak során felmerült a finanszírozás kérdése, ki fizetné a rendezés költségeit? Természetesen nem gondoltunk Tárnok község anyagi hozzájárulására, hiszen világos volt előttünk, hogy egy ekkora lélekszámú település költségvetése közel sem viselhet akkora kiadásokat, amikkel ez a rendezvény járna. A költségek előteremtése vonatkozásában is az utrechti-modellt tekintettük irányadónak. Kis létszámú, de rendkívül hatékony módszerekkel dolgozó gazdasági csoportjuk a finanszírozásban érdekeltség függő, több lábon álló szponzorreklám viszonyt dolgozott ki. Ennek nagy múltú hazai gyakorlata ugyan nincs, de ilyen irányú segítséget a Tusa Erzsébet által létrehozott koncertek az utrechti szakemberektől kaptak volna.
Ugyan múlt időben beszélek mindenről, úgy érzem a Varga-ügy körül megállt az idő, de ezt csak átmeneti állapotnak tekintem. Bízom abban, hogy a józan ítélőképességű és messzebbre tekintő tárnoki polgárok, akik felismerik a közelgő Liszt-bicentenárium ünnepségeinek roppant jelentőségét, és ezt összefüggésben látják községük kiemelkedő és egyedi kulturális örökségével, értékelik a Varga család, az egykori Liszt Ferenc barátok, ismerősök és a tanítvány Varga Vilma spirituális örökségét, azok - és ebben bízom - mindent megtesznek majd azért, hogy ez az egyedülálló alkalom Tárnok község részéről ne maradjon kihasználatlanul.
Hiszem, hogy szép számmal akadnak Tárnokon olyanok, akik tenni fognak Varga Vilma emlékápolásáért, amelynek legközelebbi eseménye 2008. szeptember 6-án, Varga Vilma temetésének 58. évfordulóján a Tárnoki Öreg temetőben egy csöndes megemlékezés keretében gyertyafény mellett történik majd. Az itt megjelenők részvétele kifejezheti a fenti szándékot.
Kívánok minden tárnoki polgárnak községük felemelkedését, hírnevük öregbítését célzó munkájához nagy kedvet, derűs szemléletet és jó egészséget!!!

Budapest, 2008. augusztus 26.

Szilvási Miklós
emlék-és témagyűjtő

Faluvédők

Hozzászólások száma : 35
Registration date : 2008. Apr. 22.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Tárnoki események

Témanyitás  Faluvédők on 2008-08-11, 11:52

Méltatlan emlékezés100 éve, 1908. július 2-án halt meg Varga Ferenc orvosdoktor, az állatorvosi sebészet első hazai professzora, az Állatgyógyintézet, majd a belőle szerveződött Állatorvosi Akadémia egykori igazgatója, aki életének utolsó 10 évét feleségével, Téli Franciskával Tárnokon, a később Friedl-tanyának elnevezett birtokán töltötte. A jelenleg is álló, de sajnos elhanyagolt állapotban lévő háza apróbb átalakítások ellenére is megőrizte eredeti megjelenését.
A házaspár a tárnoki öreg temetőben nyugszik. Melléjük temették – óhaja szerint – egyetlen gyermeküket, Vilmát, Liszt Ferenc legkedvesebb tanítványát, aki zongoraművészként és zenepedagógusként írta be nevét a magyar zenei élet történetébe.
Varga professzor és Vilma életútjáról, érdemeiről részletesen olvashatunk Tárnok nagyközség honlapján az Arcképcsarnok, illetve a Helytörténet menüpontban.
Büszkének kell lennünk a Varga családra! Kötelességünk megőrizni és ápolni az állatorvosi és a zenei kultúra jeles nagyjainak emlékét, de nem felejtkezhetünk meg a Petőfivel egyidős Téli Franciskáról sem (1823–1904), aki első férje, Nádaskay Lajos hírlapíró révén jól ismerhette a költőt. Fia, Nádaskay Béla (1848–1933) anatómus-professzor, Varga Ferenccel közösen alapította az első állatorvosi szaklapot, a Veterinarius-t. Szerteágazó szakmai munkásságáért számos kitüntetésben részesült, szobrát a budapesti Állatorvosi Egyetemen 1939-ben avatták fel. Községünk tehát triplán érdekelt az emlékápolásban.

2008. július 2-án megemlékezésre gyűltek össze az állatorvosi társadalom és a zenei élet prominens képviselői, kutatók, valamint a kiterjedt rokonság néhány tagja, hogy kegyelettel adózzanak Varga professzor és Varga Vilma emlékének.
Tárnok történetének e kiemelkedő eseménye a község hírnevét öregbítő, az egyetemes kultúra két egyéniségéről szólt, Varga Vilmán keresztül pedig Liszt Ferencet állította reflektorfénybe, akinek 2011-ben lesz születése 200. évfordulója.
Az emléknapot információim szerint a Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás jelenlegi főigazgatója, dr. Berey Attila és elődje, az állomás ny. igazgatója, dr. Hollós László főállatorvos felkérésére Tárnok Nagyközség Önkormányzata szervezte Cseresnyés Attila sajtóreferens közreműködésével. Az előkészítésben Szilvási Miklós Liszt Ferenc emlék- és témagyűjtő vett részt.
A következőkben ismertetem észrevételeimet és néhány meghívott vendég benyomását, amely egy rövid mondatban összefoglalható: A rendezvény nem volt méltó a Varga család emlékéhez. Miért?
Az esemény, amellyel dicsekednünk kellett volna, teljesen szűk körben, a nyilvánosság kizárásával zajlott le, szinte titokban. Többen hiányolták a község lakóinak és a környező települések képviselőinek jelenlétét. Bezzeg Mezőkomáromban, Varga Ferenc ezer lelkes szülőfalujában legalább kétszázan jelentek meg a Varga Ferenc emléktábla avatáson!
Pedig a tárnokiak érdeklődő emberek, becsülik a múltjukat. Távolmaradásuk oka alapvetően a tájékoztatás hiánya volt. A Tárnokhír áprilisi számában elbújt ugyan egy meghívó, jelezve a várható program plakátok útján történő későbbi megjelenését, de az sajnos elmaradt, és a Tárnokhír júniusi számában is elfelejtették közzé tenni. Személyre szóló meghívót – úgy tudom – senki sem kapott Tárnokon, még a Varga Ferenc emlékápolásban eddig is sokat tett Tárnoki Faluvédő és a Szépítő Egyesület, valamint a Tárnoki Öregtemető Megmentésére Alapítvány tagjai sem. Engem a rendezvény előtt két nappal telefonon kért fel a részvételre az egyik külső szervező, Szilvási Miklós, aki – bár az emlékülés meghívott előadója volt – nem jött el. (2005 óta kölcsönösen segítjük egymást a Varga család kutatásában.) Felháborította a prominens vendégeknek küldött igénytelen meghívó, amelynek külleme egy kutyaoltási felhívásnak megfelelt volna ugyan, de megalázó volt e nagy jelentőségű eseményhez. Rossz benyomást keltett benne az előkészületek során Cseresnyés Attila részéről tapasztalt durva, elutasító magatartás is. Szégyelltem magam mindezek miatt.
Viszont még jobban szégyenkeztem attól, ami ezután következett.
Az öreg temetőben senki sem várta a meghívó szerint két órakor kezdődő sírszentelésre és koszorúzásra a vendégeket, közülük sokan már fél kettőkor keresgélték a helyszínt. Többen igen messziről érkeztek, akadtak köztük olyanok is, akik már reggel óta úton voltak. A 30 fokos melegben, egy-két fa árnyékának védelmében, víz és illemhely nélkül, de ennek ellenére türelmesen várták a polgármestert és a főszervezőt. Végül megunták a tétlenséget, hervadó koszorúikat a sírra tették, amelyen Szilvási Miklós megbízásából dr. Meckler Róbertné, Liszt Ferenc emlék- és témagyűjtő elhelyezte Varga Ferenc, Téli Franciska és Varga Vilma fényképét. Így a jócskán késve érkező polgármester és Cseresnyés Attila köszöntőjét követően már értelmetlen lett volna a protokoll szerinti koszorúzás, de nem került sor a sírszentelésre sem Kurucz Zoltán atya távolmaradása miatt.
Másképp is történhetett volna! Például úgy, ha a vendégeket a hivatalban vagy a művelődési házban hideg itallal fogadják, majd közösen kisétálnak a helyszínre, ahol a falu népe már várja őket.
Ami viszont ezután következett, az felemelő volt. Szilvási Miklós faragott keresztjét dr. Meckler Róbertné helyezte el a síron, néhány szóval ismertetve készítője, a Varga család és Liszt Ferenc kapcsolatának kutatása terén elért eredményeit. A temetői ünnepség befejezéseként közösen elénekeltük a Himnuszt, amit Eckhardt Mária, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont vezetője kezdett el.
Az emléknap a művelődési házban folytatódott, ahol elsőként a nemrég elhunyt állatorvosunkra, Kátai Péterre emlékeztünk néma felállással, majd az előadók Varga Ferenc és Vilma életútját ismertették, méltatva az egyetemes kultúrában betöltött szerepüket.
Előadók voltak: Kálmán Gyula tanár Szilsárkányból, Németh Ferenc, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karáról, Dr. Berey Attila a Fejér megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás jelenlegi főigazgatója, Eckhardt Mária, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont vezetője. Az előadások alatt néhány képből álló, folyamatos vetítés mutatta be a Varga család tagjait és a Friedl-tanyán épült házukat.
A vendéglátás kissé szegényes volt, csupán hideg üdítő és némi harapnivaló ((pogácsa) várta a résztvevőket az oldalt elhelyezett asztalokon. (Már szóltam róla, hogy többen messziről jöttek
Írásom azzal fejezem be, amellyel kezdtem. A Varga család emlékének szentelt nap megszervezése, lebonyolítása nem volt méltó hozzájuk, és nem adta meg a meghívott vendégeknek járó tiszteletet sem.Nem mozgósította a község lakóit, így nem erősíthette bennük a nagyjaink iránti büszkeséget és a lakóhelyükhöz fűződő identitástudatot. Tárnok önkormányzata a hanyag szervezés miatt kihasználatlanul hagyta annak lehetőségét is, hogy megmutassa a világnak: egy látszólag jelentéktelen községnek is vannak értékei, amit a helybéliek szívvel és lélekkel őriznek a jövőnek, maguk és az egyetemes kultúra gyarapítására.
A jó gazda vendégvárás előtt rendet teremt a háza táján, de nálunk nem mindenütt történt így. A falusi közparkok elhanyagolt állapota: kaszálatlan zöldfelületek, gazos, ápolatlan virágágyások és virágládák, nem kelthettek jó benyomást a messziről jött idegenekben. Szégyellem, hogy ez a kép is megmarad emlékezetükben Tárnokról!
Viszont – hála és köszönet a Tárnoki Öregtemető Megmentésére Alapítvány tagjainak és pártfogóinak – a sírhely környékén rend és tisztaság fogadta a vendégeket. Íme lehet másképpen is, ha van hozzá akarat!

Tárnok, 2008. július 10.

Dr. Gergely Istvánné
Tárnoki Faluvédő és Szépítő Egyesület

Faluvédők

Hozzászólások száma : 35
Registration date : 2008. Apr. 22.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Tárnoki események

Témanyitás  Ajánlott tartalom


Ajánlott tartalom


Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére


 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.